Bilge İletişim Kesintisiz Hizmet
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) Nedir?

Bilge İletişim Kesintisiz HizmetUPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) Nedir?

Elektrik yükünün bağlı bulunduğu şebekede meydana gelen veya gelebilecek olan gerilim dalgalanmaları ( çöküntüler, yükselmeler, ani değişikler ), harmonikler, kısa veya uzun süreli kesintiler v.b. durumlarda yük bu değişimlerden hassaslığı oranında etkilenir. Özellikle sağlık, veri işleme, güvenlik gibi alanlardaki çok hassas yükler kesintilerden en fazla etkilenen gruplardandır. Örneğin bilgisayar beslemesindeki ani kesintiler kaydedilmemiş verilerin kaybolmasına neden olur. Ayrıca bu kesintilerin kayıtlı verilere de zarar verebileceği bir gerçektir.
 • Kesintisiz Güç Kaynağı şebekede meydana gelen parazitleri süzer ve kritik yükü etkilemeyecek hale getirir. Böylece yük şebekede oluşan her türlü elektriksel gürültüden temizlenmiş enerjiyle beslenir.
 • Kesintisiz Güç Kaynağı içinde bulunan eviriciden elde edilen parazitlerden arındırılmış, voltajı ve frekansı kararlı AC gerilimi kritik yüke aktarılır. Böylece kritik yükün şebekedeki tolerans sınırları içindeki gerilim ve frekans değişimlerinden etkilenmesi önlenmiş olur.
 • Şebeke kesintisi olduğunda, kritik yük Kesintisiz Güç Kaynağı’ndan beslenmeye devam ettiği için kesintiden etkilenmez.KGK’dan kaliteli enerji ile beslenen cihazların şebeke düzensizliklerinden kaynaklanan arızaları önlenmiş olur. Böylece cihazların kullanım süreleri uzamış olur.

Kesintisiz Güç Kaynakları yapıları itibariyle:

 • Statik Kesintisiz Güç Kaynağı
 • Dinamik Kesintisiz Güç Kaynağı


Kesintisiz Güç Kaynakları Çalışma şekline göre:

 • OnLine KGK
 • Off Line KGK
 • Line Interactive KGK


olarak gruplandırılabilir. 

Bir amacı gerçekleştirmek için değişik yöntemler kullanılabilir. Ancak kullanılan yöntemin en iyi en ekonomik olması tasarım-üretimin temelini oluşturur. Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda bir KGK edinmek istediğinde bu hususları göz önüne almalıdır. Kullanılan malzemenin cinsi kullanılan yöntem ve teknikler KGK’nın verimi, teknik açıdan yeterlilikleri iyi analiz edilmelidir.